© 2018 Proudly created with Wix.com

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Књиге за путовање кроз време

Активности пројекта Оштро Перце повезане су са пројектом Путовање кроз време. 

 

Путовање кроз време

Одељењски пројекат Путовање кроз време реализовалје наставница Катарина Миличић са ученицима IV4, од новембра 2017. до краја јануара 2018.

Тема „Прошлост Србије“ обрађена је кроз интердисциплинарну наставу, ђаци су о њој разговарали кроз повезивање садржаја више предмета. Када је започела обрада те наставне теме на часовима природе и друштва, ђаци су желели да сазнају што више информација о њој. Рекли су да читају књиге које су у вези са историјом средњег века и да воле да гледају филмове о догађајима и личностима из историје Србије и да би желели да о њима разговарају на часовима. Наставница је предложила ученицима да ову тему обраде кроз пројекат и кроз садржај више наставних предмета.

Идеја је прихваћена и тако је започео пројекат чије су активности обухватиле часове природе и друштва, српског језика, ликовне културе, музичке културе, слободних активности, физичког васпитања, веронауке и грађанског васпитања, математике.

Ток и продукти пројекта представљени су на посебној веб страни Пројекат Путовање кроз време

У активности пројекта укључила се и библиотекарка Слађана Галушка.

Ученици су читали текстове из читанке: „Златно јагње“, прича Светлане Велмар Јанковић, „Најбоље задужбине“, народна прича и „Стари Вујадин“, народна песма. Осим тога, као допунске текстове читали су књиге у вези са темом пројекта: „Књига за Марка“ Светлане Велмар Јанковић, осам књига о владарима из породице Немањић „Деца читају српску историју“ Слободана Станишића и трилогија „Немањићи“ о животу Стефана Немање, чији су аутори Владимир Кецмановић и Дејан Стојиљковић. Разговарали су о садржају ових књига и тумачили их на часовима српског језика и слободних активности. Они су поредили ова књижевноуметничка дела и говорили о њиховим елементима (тема, мотиви, фабула, сиже, књижевни ликови, поруке, композиција) повезујући их са догађајима и личностима из историје Србије. На сличан начин су разговарали и о садржају филма „Косовски бој“ и појединих епизода телевизијске серије „Вук Караџић“ (у вези са Првим и Другим српским устанком и животом у Србији почетком 19. века).

Ђаци су илустровали књиге које су читали и уз помоћ библиотекарке писали приказе за њих и тај део пројекта је добио назив Књиге за путовање кроз време.  

У приказима су представљене књиге „Књига за Марка“, „Деца читају српску историју“ и „Немањићи“ које ученици четвртог разреда могу да користе ради повезивања садржаја наставе природе и друштва и српског језика. Књиге из едиције „Деца читају српску историју“ се препоручује и ђацима трећег разреда, а „Књига за Марка“ и „Немањићи“ и ученицима шестог разреда јер изучавају период средњег века на часовима историје.

Међу приказаним књигама је и роман „Очаране наочаре“ Светлане Велмар Јанковић који се препоручује за читање ученицима од четвртог до седмог разреда, али и старијима и њиховим родитељима.

      Деца читају српску историју                                               Књига за Марка   

                                                     

                                                           Очаране наочаре

 

 

 

На часовима утврђивања градива из природе и друштва, српског језика и математике, ученици су смишљали задатке чији је садржај повезан са темом пројекта. На основи тих задатака наставница и библиотекарка су израдиле тестове за проверу знања. Дечији цртежи настали током пројекта су део тестова.

             Српски језик                                                                                          Математика


 

                                                   

                                                         Природа и друштво

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now