top of page
Оштро Перце 2017/2018

Пројекат „Оштро Перце 2017/2018“ организује се уз подршку Школског портала.

 

Ауторке пројекта

Слађана Галушка, библиотекарка у ОШ „Свети Сава”, Београд

Анђелка Танчић, наставница српског језика у ОШ „Светозар Марковић”, Београд

 

Циљеви пројекта су побољшање и развијање читалачке, информационе и медијске писмености ученика и подстицање употребе информационих технологија у настави и развијање дигиталне писмености ученика.

Пројекат подстиче сарадњу међу ученицима, наставницима и библиотекарима, а има и такмичарски карактер.

Кроз сарадњу наставника и библиотекара повезују се садржаји различитих предмета и ученици се подстичу да користе информационо-комуникационе технологије за израду задатака.

Током пројекта ученици читају књижевна дела предвиђена наставним планом и програмом за српски језик, о њима разговарају са наставницима и библиотекарима, повезују тему и садржај књижевног дела са садржајима других наставних предмета и израђују задатке.

Тако се кроз активности пројекта Оштро Перце реализују часови пројектне наставе и ученици стичу вештине информационе, медијске и дигиталне писмености и развијају међупредметне компетенције (компетенција за учење; естетичка компетенција; комуникација; рад са подацима и информацијама; решавање проблема; сарадња; дигитална компетенција) које су дефинисане Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", број 88/2017).

Више о пројекту и конкурсу погледајте на страни Супер учење.

OUR COURSES
Оштро Перце у ОШ „Свети Сава”

Пројекат је реализован од децембра 2017. до краја марта 2018. године.

Библиотекарка је представила пројекат ученицима на часовима српског језика и часовима библиотекара и дала им упутства за израду задатака.

Посебне активности су организоване у I1, II4 и IV4 у сарадњи библиотекарке и наставница Данијеле Ардолић, Јелене Маринковић и Катарине Миличић. Ученици су читали бајке, илустровали их и писали коментаре и кратке приказе, правили сликовнице.

Библиотекарка Слађана Галушка, наставница српског језика Драгана Јањић, наставник информатике и рачунарства Никола Јовчић, наставница техничког и информатичког образовања Наташа Томић и  наставница ликовне културе Ивана Смиљковић Чевизовић сарађивали су током реализације активности пројекта у V5, VI1 и VII1. Ученици су читали романе и приче, писали приказе за та дела и илустровали их, а ученици V5 и VII1 су направили и трејлере.

Ученици су користили упутство за израду задатака које су ауторке пројекта припремиле за све учеснике.

Библиотекарка је припремила посебно упутство за израду приказа романа и упоредног приказа романа и представе, тј, филма за ученике IV4.

 

          Упутства                                                                                            Упоредни приказ

bottom of page